Kontakt

Ing.Róbert LetkoLetko Róbert – MDV

Hlinická 1

831 52 Bratislava 34

IČO: 34555510

Mobil:+421(905)565 218

Mail: mdv[0x40]mdv.sk     ( [0x40]=@ )

MAPA:

Prevádzka je umiestnená v budove SOŠ na Hliníckej ulici,
na prízemí, číslo dverí 47. Tešíme sa na Vašu návštevu.

Comments are closed.