MDV - Róbert LETKO

výroba elektronických systémovMDV Letko Róbert

Hlinická 1

831 52 Bratislava 34

Tel./Zázn/Fax..:+421(2) 4488 0843

Mobil:+421(905) 565 218


e-mail:


Firma MDV sa zaoberá vývojom a výrobou elektronických zariadení s aplikovaním mikroprocesorovej techniky. Pracujeme s procesormi AVR od firmy ATMEL a ARM CORTEX-M3od firmy STMicroelectronics. Naše výrobky prevažne smerujú do oblasti automatizácie,dávkovania a tenzometrického váženia. Okrem toho sa venujeme návrhu dosiek plošných spojov v systéme EAGLE.

LINKS:
  • MCU.CZ
  • BETA verzia novej stánky