Prevádzka je umiestnená v budove SOU Pôšt a telekomunikácií,

na prízemí, číslo dverí 47. Tešíme sa na Vašu navštevu.